Leka och lära med bokstavsmattor

Julius Szabo, bilder Petra Szabo
Rörelseträning för sexåringar och lågstadieelever. Legus

Bibliotekstjänst: 1994

Det här undervisningsmaterialet är avsett för sexåringar och barn på lågstadiet. Hela materialet består av 29 bokstavsmattor (d.v.s. 40x40 cm mattor av gummi som var och en är försedd med en bokstav) och denna lärobok med 60 övningar, där motorisk träning och bokstavsinlärning kombineras. Det kan användas både i hel och mindre grupp. Materialet är utarbetat av en gymnastik- och speciallärare, som på lågstadiet tränat barn med läs- och skrivsvårigheter.
Det är kanske därför alltsammans är praktiskt och korrekt. De olika övningarna är åskådligt förklarade med text och instruktiva, livfulla teckningar. Övningarna är enkla att genomföra och man kan välja det som passar. De har en pedagogisk uppläggning, där svårighetsgraden ökar undan för undan. Ett komplement till ordinarie undervisning, som kan göra den roligare och underlätta inlärningen för alla barn, inte bara för dem med speciella svårigheter.- Britt-Marie Asp.

 

Julius Szabo är idrottslärare och speciallärare. Under 25 år har han tränat elever med motoriska problem och inlärningssvårigheter, framför allt läs- och skrivsvårigheter.

Till övningar som finns i boken