Kräfta och skottkärra

Lägg två högar med mattor mitt i rummet, en med vokaler och en med konsonanter. Barnen delas i tre, fyra grupper som sätter sig på samma avstånd från matthögarna.
Barnen ska samla mattor till sin grupp. Vokaler hämtas genom att barnen två och två kör ”skottkärra” med varandra – mattan läggs på ryggen på den som går på händer. Konsonanter hämtar barnen genom att gå som en kräfta med bokstaven på magen.
När alla bokstäver tagit slut ska barnen bilda ord med sina bokstäver. 
    Tillbaka till Övningar