Bokstavstjuven

Lägg ut mattorna i tre lika stora högar, så att de bildar en triangel (se på bilden). Barnen delas i tre grupper som sätter sig runt varsin matthög och räknar mattor.
På lärarens signal springer eller hoppar barnen till en annan matthög, tar en matta och säger bokstavens namn. Sedan springer eller hoppar barnen tillbaka och lägger mattan i sin egen matthög.
När läraren säger ”stopp” samlas barnen runt sin egen hög, räknar mattorna och lägger ut dem i en rad. Slutligen ska de läsa bokstäverna eller bilda ord
.

 
         
    Tillbaka till Övningar